Pretraga


Status
Aktivan
PIB
02242974
Adresa
RIMSKI TRG 4 PODGORICA
Status
Aktivan
PIB
02700930
Adresa
BRODOGRADILIŠTE BIJELA BB HERCEG NOVI
Status
Aktivan
PIB
03240592
Adresa
VASA RAIČKOVIĆA BR. 4A PODGORICA
Status
Aktivan
PIB
03351475
Adresa
RIMSKI TRG BR. 4 PODGORICA
Status
Aktivan
PIB
02896257
Adresa
KRALJA NIKOLE BR. 96 PODGORICA
Status
Aktivan
PIB
02357267
Adresa
BULEVAR VELJKA VLAHOVIĆA BB PODGORICA
Status
Aktivan
PIB
03004821
Adresa
DR JOVA BIJELIĆA BR.4 HERCEG NOVI
Status
Aktivan
PIB
02757192
Adresa
UL. MILOJA PAVLOVIĆA BR.110 PODGORICA
Status
Aktivan
PIB
03281175
Adresa
VALTAZARA BOGIŠIĆA BR.2 PODGORICA
Status
Aktivan
PIB
02334224
Adresa
GRUDA 30 CETINJE
Status
Aktivan
PIB
03073378
Adresa
KALIMANJSKA BR. 47 TIVAT
Status
Aktivan
PIB
03322246
Adresa
UL. MOSKOVSKA 2B PODGORICA
Status
Aktivan
PIB
02739500
Adresa
4 JULA BB PODGORICA
Status
Aktivan
PIB
02096552
Adresa
JOSIPA BROZA TITA 67 PODGORICA
Status
Aktivan
PIB
03397726
Adresa
"ANKE ASANOVIĆ" BR. 38 BAR
Status
Aktivan
PIB
02391678
Adresa
PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 PODGORICA
Status
Aktivan
PIB
03127214
Adresa
NJEGOŠEVA BR. 40 PODGORICA
Status
Aktivan
PIB
02271338
Adresa
SV. PETRA CETINJSKOG 42, NEDAKUSI BIJELO POLJE
Status
Aktivan
PIB
03324338
Adresa
BOŠKA BUHE BB PODGORICA
Status
Aktivan
PIB
02335522
Adresa
SAVE KOVAČEVIĆA 70 PODGORICA

Filtar je dostupan samo uz mogučnost pretplate na nekretnine.

Registracija