Kumulativna statistika privrede


2021
2022
Index
Ukupan broj aktivnih preduzeća
63,075
63,969
1.01 0.01
Ukupan broj blokiranih preduzeća
14,370
14,578
1.01 0.01
TotalBankruptcyCompanies
321
363
1.13 0.13
Ukupan broj preduzeća u likvidaciji
9,281
9,426
1.02 0.02
Ukupni prihodi svih preduzeća
341,480.00
0.00
0.00 -1.00
Ukupni rashodi svih preduzeća
375,436.00
277.00
0.00 -1.00