Kumulativna statistika privrede


2022
2023
Index
Ukupan broj aktivnih preduzeća
63,969
93,697
1.46 0.46
Ukupan broj blokiranih preduzeća
14,578
15,209
1.04 0.04
TotalBankruptcyCompanies
363
305
0.84 -0.16
Ukupan broj preduzeća u likvidaciji
9,426
11,066
1.17 0.17
Ukupni prihodi svih preduzeća
0.00
13,563,300,196.00
13,563,300,196.00 13,563,300,196.00
Ukupni rashodi svih preduzeća
277.00
11,889,447,841.00
42,922,194.37 42,922,193.37