Kumulativna statistika privrede


2023
2024
Index
Ukupan broj aktivnih preduzeća
94,717
97,324
1.03 0.03
Ukupan broj blokiranih preduzeća
15,417
16,036
1.04 0.04
TotalBankruptcyCompanies
335
360
1.07 0.07
Ukupan broj preduzeća u likvidaciji
11,656
12,807
1.10 0.10
Ukupni prihodi svih preduzeća
13,376,511,352.00
13,801,214,562.00
1.03 0.03
Ukupni rashodi svih preduzeća
11,712,844,788.00
12,161,098,536.00
1.04 0.04