Kumulativna statistika privrede


2022
2023
Index
Ukupan broj aktivnih preduzeća
63,969
72,893
1.14 0.14
Ukupan broj blokiranih preduzeća
14,578
15,051
1.03 0.03
TotalBankruptcyCompanies
363
419
1.15 0.15
Ukupan broj preduzeća u likvidaciji
9,426
10,149
1.08 0.08
Ukupni prihodi svih preduzeća
0.00
10,944,808,367.00
10,944,808,367.00 10,944,808,367.00
Ukupni rashodi svih preduzeća
277.00
9,676,688,678.00
34,933,894.14 34,933,893.14