Aukcije


ID aukcije
Prodaja nepokretnosti izvršnog dužnika-nestambeni prostor KO Nikšić
Početna CIJENA
81.182,83
Datum
26.2.2024.
Predmet aukcije
0a32ad8e-4ece-4b2b-b648-be186c0deb5d
Mjesto
376eb08e-d8e6-4f07-9aa1-419fde097db8
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretnosti izvšnog dužnika-poslovni prostor KO Nikšić
Početna CIJENA
80.089,18
Datum
26.2.2024.
Predmet aukcije
3ffec27e-2f14-4a81-8cc8-3d33fbfedc19
Mjesto
f3dbb909-65e9-4a0f-8cab-8306ccdb4d10
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretnosti izvršnog dužnika-njiva na ko Kruševice
Početna CIJENA
387.718,21
Datum
26.2.2024.
Predmet aukcije
4616957f-2d76-468d-a0b6-1b9c71126859
Mjesto
61dc54a7-5b6e-47ed-830c-23b05d3d57b8
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretnosti izvršnog dužnika-zemljište, porodična stambena zgrada, pomoćni prostor na ko Rastovac Nikšić
Početna CIJENA
373.648,20
Datum
26.2.2024.
Predmet aukcije
0bb97c1c-b58c-4527-a2fd-029bc88554a9
Mjesto
03aa5d2a-4611-44b2-b3aa-9f78c33e1baf
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretnosit izvršnog dužniak-zemljište na ko Donji Ptoj Ulcinj, ko Borje II Žabljak, ko Unevina Bijelo Polje
Početna CIJENA
284.414,06
Datum
26.2.2024.
Predmet aukcije
3c97a526-7364-4c64-914f-81253ae487f5
Mjesto
31ec4722-f02a-434f-97e3-4fd306f2fe80
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretnosti izvršnog dužnika-zemljište, porodična stambena zgrada, nestambeni prostor na ko Miločani Nikšić
Početna CIJENA
319.265,17
Datum
26.2.2024.
Predmet aukcije
158b43d1-826f-42b2-80b3-eef50219e0ed
Mjesto
ebbc4814-49af-4acf-a11f-fc62b35398f4
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima