Aukcije


ID aukcije
Prodaja nepokretne imovine stečajnog dužnika-porodične stambene zgade u KO Budva
Početna CIJENA
515.976,04
Datum
16.10.2021.
Predmet aukcije
0e919888-487c-4e8c-aa76-229a6a0599e9
Mjesto
0f7e21eb-d2f4-43ec-98b6-2a274acdc97a
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretne imovine izvršnog dužnika-nestambeni prostor u KO Pološi
Početna CIJENA
270.589,43
Datum
16.10.2021.
Predmet aukcije
07dfe4f3-f4f9-4cbf-897d-5390f0e22f0a
Mjesto
a47a9187-6947-4419-8d6f-11b23b762b36
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja imovine stečajnog dužnika-poslovna zgrada, parcele
Početna CIJENA
393.895,64
Datum
16.10.2021.
Predmet aukcije
6900bca7-90c4-41ab-ad79-8361e1b776e9
Mjesto
25b4af5b-43a9-46f3-a6d7-6b12451ebf06
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja imovine izvršnog dužnika-stambeni prostor na ko Budva
Početna CIJENA
48.176,86
Datum
16.10.2021.
Predmet aukcije
a0562e44-b4d4-474a-9224-61e2b7177b90
Mjesto
95c8e32b-d751-4514-8b57-8b1829b0c679
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretne imovine izvršnog dužnika-dvorište, zemljište pod zgradom, porodična stambena zgrada, garaža u KO Bijelo Polje
Početna CIJENA
486.943,64
Datum
16.10.2021.
Predmet aukcije
cb5068c7-7182-4a57-a8db-b37c751f1272
Mjesto
d4eedac2-3c7a-46d4-b72a-e8e0cd0caf75
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretne imovine izvršnog dužnika-katastarska parcela u KO Pistula
Početna CIJENA
191.524,14
Datum
16.10.2021.
Predmet aukcije
15cb3af9-ed6d-49ce-a2dd-c7d4270cd3e1
Mjesto
6fee63dd-fe66-4992-8bc8-3bbe1784a8a5
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima