Aukcije


ID aukcije
Prodaja nepokretnosti hipotekarnog dužnika-poslovni prostor na ko Bijelo Polje
Početna CIJENA
34.016,02
Datum
16.10.2021.
Predmet aukcije
3d2f349a-f03e-4782-aa5a-5b2b8318758d
Mjesto
3a83ece3-b24d-45aa-9174-d005c77a28e1
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretnosti hipotekarnog dužnika-zemljište, porodična stambena zgrada na ko Donje Luge
Početna CIJENA
295.028,74
Datum
16.10.2021.
Predmet aukcije
394f9f56-56f7-41a4-b830-75d2fc5e172f
Mjesto
99f64d0f-c02f-4e76-9a0c-b1119bfcd180
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja pokretnosti izvršnog dužnika-putničko vozilo Dacio Sandero
Početna CIJENA
822.394,77
Datum
16.10.2021.
Predmet aukcije
510dc514-85bf-4507-b34f-d4e05c80ac32
Mjesto
7d84d642-bf84-4338-98fc-38316d7e511a
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretnosti hipotekarnog dužnika-dvorište, zemljište, porodična stambena zgrada na ko rogami
Početna CIJENA
162.712,44
Datum
16.10.2021.
Predmet aukcije
c5cd0c0b-138f-4437-b554-0501022a468a
Mjesto
2db132cd-95d1-40e4-bf3c-b7835eb767f8
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokrentosti hipotekarnog dužnika-zemljište na ko Bartula, Bar
Početna CIJENA
563.540,70
Datum
16.10.2021.
Predmet aukcije
adda66b7-4ecb-411c-a3d6-a08adeec2668
Mjesto
964cf163-b5ba-4e72-9a1c-7ac6b56f5907
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretne imovine izvršnog dužnika-kuće, okućnice u KO Gubavač
Početna CIJENA
168.643,96
Datum
16.10.2021.
Predmet aukcije
4de25b78-29c4-4a0d-b162-ed840a660825
Mjesto
51b8dad5-5b33-4050-a967-0efcacd26ee0
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima