Datum
10.7.2020.
Početna CIJENA
112.153,04
Predmet aukcije
ed31de5a-9c1e-45b8-a00f-307a558060f4
Mjesto
164891a9-22d7-48c5-89ce-db894eeec4d0
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

06.11.2019 | rok: 05.12. 2019 | CG | Pljevlja
JAVNI IZVRŠITELJ SNEŽANA BEGOVIĆ IZ PLJEVALJA
Zaključak o I prodaji pokretnih stvari - specijalno radno vozilo, priključno vozilo

Tekst

JAVNI IZVRŠITELJ

Snežana Begović l.br. 480/2019 i dr.

PLJEVLJA, CRNA GORA Ul. Boška Buhe bb

Javni izvršitelj Snežana Begović iz Pljevalja, ul. Boška Buhe bb, u izvršnoj stvari izvršnog povjerioca Đunšić Veljka i dr. iz Pljevalja, protiv izvršnog dužnika DOO Vektra Jakić iz Pljevalja, radi naplate novčanog potraživanja prodajom pokretnih stvari, shodno članu 93-101 Zakona o izvršenju o obezbjeđenju (Sl.list Crne Gore br. 22/2017), donijela je dana 05.11.2019. godine

ZAKLJUČAK o I prodaji pokretnih stvari - specijalno radno vozilo, priključno vozilo

ODREĐUJE SE PRVA PRODAJA usmenim javnim nadmetanjem pokretnih stvari izvršnog dužnika i to:

1 .Specijalno radno vozilo, marke MAN, tip TGS 33.480 6x4 BB, godina proizvodnje 2008, reg.oznake PV AP 006,

nadgradnja - hidraulična autodizalica LIV ZE1207 plus

2.Priključno vozilo, marke MANKE HANSEN, tip R 205, godina proizvodnje 2008, registarske oznake PV 145 AA

Prvo javno nadmetanje za prodaju pokretnih stvari održaće se dana 05.12.2019. godine u 13 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Snežane Begović, ul. Boška Buhe bb

Predmetne pokretne stvari izvršnog dužnika navedene u st.1. ovog Zaključka su predmet prodaje po pravosnažnom i izvršnom rješenju ovog Javnog izvršitelja l.br. 480/19 od 22.07.2019 godine i drugih.

Vrijednost naznačenih pokretnih stvari utvrđena Zaključkom l.br.480/19 od 23.09.2019 , a na osnovu pribavljenog nalaza i mišljenja vještaka mašinske struke dipl. ing. maš. Lučič Branka iz Pljevalja koji je isti dao u skladu sa pravilima svoje struke. Ukupna utvrđena vrijednost naznačenih stvari je 29.850,00 eura ili pojedinačno:

1. Specijalno radno vozilo, marke MAN, tip TGS 33.480 6x4 BB, godina proizvodnje 2008, reg.oznake PV AP 006, nadgradnja - hidraulična autodizalica LIV ZE1207 plus - utvrđena vrijednost: 26.800,00 eura

2. Priključno vozilo, marke MANKE -JANSEN, tip R 205, godina proizvodnje 2008, registarske oznake PV 145 AA - utvrđena vrijednost 3.050,00 eura

Na prvom javnom nadmetanju za prodaju, pokretne stvari se ne mogu prodati ispod utvrđene vrijednosti iz prethodnog stava. Stranke se mogu, izjavom datom na zapisnik kod Javnog izvršitelja, sporazumjeti da se pokretne stvari mogu prodati po cijeni nižoj od utvrđene vrijednosti. Ako se pokretne stvari ne budu mogle prodati na prvom javnom nadmetanju, Javni izvršitelj će zakazati drugo javno nadmetanje pod uslovima iz ćl. 95 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju.

Ponudioci su dužni da prije početka javnog nadmetanja polože jemstvo na račun Javnog izvršitelja br. 555-9001460894-76, sa pozivom na broj l.br.480/19 koji se vodi kod Addiko banke AD Podgorica - filijala Pljevlja u iznosu od 10 % od utvrđene vrijednosti svake pokretne stvari. Ponudiocima čija ponuda ne bude prihvaćena vratiće se novac položen na ime jemstva odmah po zaključenju nadmetanja.

Zainteresovanim kupcima Javni izvršitelj će omogućiti razgledanje pokretne stvari 8 dana prije održavanja javnog nadmetanja, na usmeni predlog zainteresovanog kupca.

U cijenu pokretne stvari uračunat je PDV.

Najbolji ponudilac - kupac je dužan da cijenu za koju je kupio pokretne stvari, umanjenu za iznos jemstva, plati odmah po zaključenju javnog nadmetanja, kada i preuzima stvar, na poseban račun Javnog izvršitelja br. 555-9001460851-11, sa pozivom na broj l.br.480/19, a koji se vodi kod Addiko banke AD Podgorica - filijala Pljevlja.

Zaključak o prvoj prodaji će se objaviti u dnevnim medijima o trošku stranaka.

Zaključak o prvoj prodaji dostaviti strankama.

Javni izvršitelj Snežana Begović

Pravna pouka:

Protiv ovog zaključka nije dozvoljen prigovor, shodno članu 8 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju.