Izdavanje u zakup fiskulturne sale


Datum
12.11.2019.
Početna CIJENA
906.423,46
Predmet aukcije
5c2001df-16a2-423a-84d7-b396196d5d68
Mjesto
d3de892b-b71c-46a4-9335-c1bc9e217d54
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

30.08.2019 | rok: 07.09. 2029 | CG | Mojkovac
JU SMŠ VUKSAN ĐUKIĆ UL VUKA KARAĐŽIĆA BB MOJKOVAC
Izdavanje u zakup fiskulturne sale

Tekst

CRNA GORA

JUSMŠ Vuksan Đukić

Broj: 1386

Mojkovac, 27.08.2019.godine

Na osnovu člana 30. i 31. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (SI.list CG br.44/10) i saglasnosti Vlade Crne Gore , broj 07-2415 od 27.juna 2019.godine , Školski odbor JUSMŠ Vuksan Đukić raspisuje

JAVNI POZIV Za prikupljanje ponuda o

Davanje u zakup fiskulturne sale

Naziv zakupodavca: JUSMŠ Vuksan Đukić, ul Vuka Karađžića, bb Mojkovac

Opis nepokretnosti:

Fiskulturna sala upisana u list nepokretnosti br.576 KO Mojkovac.

Minimalni iznos zakupnine je:

-15€ po satu za NVO i građane

- 5 € po satu za škole sporta i dječje klubove

- 30 € mjesečno za teretanu i spravarnicu Fiskulturna sala se izdaje na period od godinu dana.

Zakupnina će se plaćati na mjesečnom nivou.

Fiskulturna sala se isključivo izdaje u svrhu sportsko-rekreativnih aktivnosti.

Fiskulturna sala se daje u zakup putem prikupljanja ponuda u zatvorenim kovertama.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja JAVNOG POZIVA na adresu JU SMŠ Vuksan Đukić ul Vuka Karađžića, bb Mojkovac.

Otvaranje ponuda će se obaviti 9.septembra 2019.godi-ne sa početkom u 1200 časova u prostorijama škole.

Sa školama sporta i dječjim klubovima, NVO-organiza-cijama i građanima biće zaključen Ugovor o zakupu.